• Öll dagvinnulaun hækka um a.m.k kr 17.250 1. janúar 2022.

• Tímakaup í dagvinnu hækkar um 107,8 kr m.v 160 klst á mánuði.

• Tímakaup í dagvinnu hækkar um 110,6 kr m.v 156 klst á mánuði.

• Þegar vinnutími er styttur 1.1.2022 úr 160 klst í 157,08 klst þá er launahækkunin 1,86% + 110,6 kr á hverja klukkustund.

 

• Wszystkie dzienne wynagrodzenia wzrosną o co najmniej 17 250 ISK w dniu 1 stycznia 2022 roku.

• Wynagrodzenie godzinowe za pracę w ciągu dnia wzrasta o 107,8 ISK, przy 160 godzinach pracy w miesiącu.

• Wynagrodzenie godzinowe za pracę w godzinach dziennych wzrasta o 110,6 ISK, za 156 godzin miesięcznie.

• W przypadku skrócenia czasu pracy w dniu 1.1.2022 ze 160 godzin do 157,08 godzin następuje wzrost wynagrodzenia o 1,86% + 110,6 ISK za godzinę.

 

• All daily wages will increase by at least ISK 17,250 on 1 January 2022.

• Hourly wages for daytime work increase by ISK 107.8, based on 160 hours per month.

• Hourly wages in daytime work increase by ISK 110.6, based on 156 hours per month.

• When working hours are shortened on 1.1.2022 from 160 hours to 157.08 hours then there is the wage increase 1.86% + 110.6 ISK per hour.

 

Frétt tekin af heimasíðu RSÍ

Deila frétt: