Raunfærnimat

Hvað er raunfærnimat

Raunfærnimat er skipulagt ferli þar sem lagt er formlegt mat á alhliða þekkingu og færni einstaklings sem hann hefur aflað sér með ýmsum hætti utan hefbundins skólakerfis.

Raunfærnimat gengur út á að greina stöðu einstakling, meta færni hans og gefa kost á því að ljúka iðnnámi.

Algengast er að raunfærnimat fari fram á móti námsskrá en nú hefur verið unnið að því að skilgreina hvaða færnikröfur fólk í tæknigreinum þarf að uppfylla í starfi sínu og meta raunfærni þess á móti starfslýsingu.

 

Þátttökuskilyrði

  • Lágmarks skilyrði fyrir mat á 3.þrepi eru að vera amk. 23 ára og með þriggja árastarfsreynslu í greininni,
  • Viðbótar skilyrði fyrir mat á 3. þrepi eru að vera amk. 25. ára með fimm ára starfsreynslu í greininni.
Ef þú uppfyllir ofangreinf skilyrði þ.e. hefur starfað í rafiðnaði eða við upptökur, hlljóðvinnslu og mögnun eða við viðburðalýsingar utandyra, í leikhúsum og sjónvarpi og hefur ekki lokið námi á framhaldsstigi þá er þetta eitthvað fyrir þig.
 

Raunfærnimat eftir greinum:

Fleiri upplýsingar má finna inná rafmennt.is